Ingeniørkunst i verdensklasse

Den nye Queensferry Crossing-broen i Skottland er 2,7 kilometer med ingeniørkunst i verdensklasse. Med sine tre tårn på 210 meter er broen et ikonisk landemerke, og en av de viktigste konstruksjonene i Skottlands infrastruktur.

Queensferry Crossing
Vår tilnærming
Bærekraftige samferdselsløsninger

Velfungerende samfunn og byer er avhengige av gode samferdselsløsninger. I Rambøll tilbyr vi alle relevante tjenester innen samferdsel, og bidrar til å lage bærekraftige og effektive samferdselsløsninger.

Les mer om våre samferdselsløsninger her
Langsiktig perspektiv

Rambøll ble grunnlagt i 1945 i København. Rambøll Gruppens hovedeier er Rambøllfondet. Å være eiet av et fond innebærer at vi kan arbeide med et langsiktig perspektiv for virksomheten og medarbeidere, fremfor å generere profitt på kort sikt.

Les mer om vårt eierskap

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites