Verdens vanndag 2020: Slik er våre vanneksperter med å løse klimautfordringene

I noen områder fører klimaendringene til vannmangel og tørke, i andre gir de flom og kraftig nedbør, og over alt vil de føre til økte havnivåer. Men bedre løsninger for vannhåndtering kan både redusere CO2-utslipp og ruste oss for et endret klima. Her ser du syv eksempler på hvordan våre vanneksperter er med å håndtere kommende og eksisterende klimautfordringer.

Nørrebro
Vår tilnærming
Vann er vikitg!

Vann er livsviktig og en av våre mest dyrebare ressurser. Våre 700 dedikerte vanneksperter har lang erfaring, og jobber med noen av verdens mest ambisiøse og innovative vannprosjekter

Les mer om våre vannløsninger her
Samfunnsrådgiveren

Alt vi gjør skal være til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss

Les mer om hvorfor vi er en Samfunnsrådgiver

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites