Laboratorietjenester

 

Vi jobber stadig for å finne nye og bærekraftige løsninger for å ivareta indre og ytre miljø, og samarbeider med kundene våre for å fornye produksjons- og behandlingsprosesser.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre laboratorietjenester:

Jan Rukke

Department Manager
T: +47 932 24 813
Vi har spesialister innen et bredt spekter av laboratorietjenester, fra kjemiske tester til forskning og innovasjon.

Vi tilbyr blant annet:

  • Luft- og utslippsovervåking 
  • Biologisk og økologisk overvåking
  • Evaluering av matkvalitet
  • Overvåking av vannkvalitet
  • Produkttesting og kjemisk testing
  • Sedimentsvurdering
  • Industriell hygiene og arbeidsforhold
  • Avfallskarakterisering

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites