Vann og avløp, prosesser og behandling

God vannkvalitet krever at vi har konstant fokus på utslipp av avløpsvann. Rambøll har kompetansene og erfaringen som skal til for å sikre velfungerende og effektive renseanlegg.

Kontakt

Jostein Andersen

Jostein Andersen

Seksjonsleder prosess Rambøll Vann
T: +47 932 43 119
Eva Rogne Tønnessen

Eva Rogne Tønnessen

Avdelingsleder Rambøll Vann
T: +47 977 26 561

Vannbehandling

Designet av vannverk avhenger av vannkilden og råvannsanlegget. Rambøll har designet en rekke vannverk basert på grunnvannsabstraksjon og overflatebehandlingsanlegg. Vår nøkkelekspertise dekker prosessdesign, layout og detaljert design, og vi hjelper kundene våre med både etablering av nye vannverk og med å revidere og modernisere eksisterende anlegg.

Våre eksperter kan bistå i alle stadier, fra konseptideer og -analyse, prosessdimensjonering og konseptdesign, detaljert design og tilbudsprosesser, til konstruksjon og bestilling av anlegg, SCADA-systemer og bygninger.

Avløpsvannbehandling

For å sikre vannkvaliteten trengs et konstant fokus på utslipp av avløpsvann og velfungerende avløpsvannanlegg. Vår nøkkelekspertise dekker prosessdesign, layout, og detaljert design innen biologisk, kjemisk og fysisk prosessdesign for behandling av avløpsvann. Vi hjelper kundene våre med nye anlegg og modernisering av eksisterende anlegg innen områder som tertiærbehandling, behandling av slam, anaerob råtning i råtnetanker, og bærekraftig fjerning av slam.

Vårt mål er å følge ethvert prosjekt gjennom alle stadier, fra konseptideer og –analyse, prosessdimensjonering og konseptdesign, detaljert design og tilbudsprosesser til konstruksjon og bestilling av anlegget.

Slambehandling og håndtering av organisk avfall

Rambøll er blant forgjengerne innen behandling av slam og organisk avfall. Vi tilbyr ekspertise innen disse områdene, samt hvordan man kan bruke organisk materiale til produksjon av biogass og slik redusere utslipp av klimagasser, og hvordan man reduserer lukt og forurensing av materialet. Ved å kombinere kompetanser innen avløpsvann, energi, forurenset jord og grunnvann kan vi i Rambøll tilby en komplett løsning til kundene våre.

Drift og vedlikehold

Systematisk drift og vedlikehold av avløpsvannanlegg forebygger mange problemer og sikrer økonomisk oversikt for kunden. Rambøll har utviklet et system til å enkelt og effektivt holde styr på drift og vedlikehold av bassenger, bygninger, kanaler og pumpestasjoner.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites