Klimatilpassing flomplaner

I dag står vi ovenfor et økende behov for å tilpasse oss konsekvensene av klimaendringene. For å få til dette må de ulike fagområdene innen vann jobbe sammen med andre fagområder, som samferdsel, energi, infrastruktur og byutvikling.

Kontakt

Turid P. Ødegaard

Direktør, Rambøll Vann Norge
T: +47 930 36 535

Rambøll tilbyr en rekke tjenester innen klimatilpasning, overvannshåndtering og flomsikring. Våre kunder er både offentlige og private aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Vi hjelper kundene å vurdere det økonomiske omfanget av nødvendige tiltak, og å finne de rette løsningene.

Bistår i alle prosjektfaser
Rambølls eksperter innen flomsikring, overvannshåndtering og klimatilpasning sørger for integrerte tjenester av høy kvalitet i alle prosjektets faser – fra de innledende undersøkelsene og vurdering av valgmulighetene til økonomiske konstruksjonsløsninger, myndighetsgodkjennelser, prosjektering, implementering og løpende evaluering etter ferdiggjørelse.

Risiko for oversvømmelse
Vi vurderer risikoen for oversvømmelse fra alle kilder, som vassdrag, kystvann, overflatevann, grunnvann og menneskeskapte konstruksjoner som vannkraftverk, vannanlegg, anleggsdrenering og offentlige kloakker.

Vi har en dyptgående innsikt i hvordan oversvømmelser kan nå bebyggelse, og vi kommuniserer klart og tydelig om oversvømmelsesrisikoer til kunder og medlemmene av prosjektplanleggingsteamet.

Du kan lese mer om vår håndtering av vann i byer her.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Strategiske masterplaner og investeringsplanlegging
  • Hydrologiske vurderinger og undersøkelser
  • 1D/2D hydraulisk modellering og kartlegging av elvesletter
  • Dreneringsvurderinger og kloakkmodellering
  • Bruddvurdering og cost-benefit-analyser
  • Prosjekteringsrådgivning og myndighetsgodkjennelser
  • Design av bærekraftige urbane dreneringssystemer

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites