Infrastruktur for vann og avløp

Sikker og ordentlig håndtering av regn- og avløpsvann er essensielt for folkehelsa og en vesentlig faktor i redusering av vannbåren sykdom. Det viser seg at vedlikehold og oppgradering av byens eksisterende vanninfrastruktur står for opptil 80 % av kraftselskapenes investering. Dette gir gode grunner til å utføre grundig forarbeid og velge de rette løsningene for infrastrukturen for vann og avløp.

Kontakt

Pål Bredesen

Pål Bredesen

T: +47 97503831

Rambøll har mangeårig erfaring med alle typer rådgivning innen avløpsvann og vår prosjekterfaring dekker den tradisjonelle samt mer innovative tilgangen til avløpsvannområdet.

Vi hjelper ofte kundene våre med å velge energiriktige og økonomisk optimale løsninger innen:

  • Vann- og byplanlegging
  • Planlegging av vannforsyning
  • Håndtering av avløpsvann og strategisk planlegging
  • Asset management
  • Videoovervåkning av kloakk og fornyelsesplanlegging
  • 1D og 2D nettverksmodellering, f. eks. Mike Urban, Mike 11, Mike 21, EPANET og Aquis
  • Konseptdesign
  • Detaljert design
  • Tilbudsdesign, FIDIC kontrahering
  • Byggherrerrådgivning

Avløpsvannplanlegging

Lovverket definerer nå nye krav til kommunal avløpsplanlegging. Vår erfaring med å utvikle miljømessig akseptable planer for avløpsvann hjelper oss å gjøre kravene i vannrammedirektivet til reelle løsninger. Kundene våre kan benytte denne kunnskapen når de utformer vann- og handlingsplaner.

Rambøll har bred erfaring med avløpsvann-planlegging og prosessen foregår i tett dialog med kommunen, med løpende inndragelse av både politisk og administrativt personell.  Vi anvender de nyeste GIS-verktøyene i oppgaveløsningene og leverer digitale planer for avløpsvann tilpasset kundens ønsker.

Klimatilpasninger og håndtering av regnvann

Uvanlig kraftig regnvær forekommer nå oftere og oftere på verdensbasis og forventes å øke i intensitet framover. Etter hvert som effektene av klimaforandringene blir tydeligere tas arbeid innen klimatilpasning mer seriøst.

Vi hjelper kundene våre å beregne de økonomiske konsekvensene av klimaendringene og finne nye løsninger. Vi benytter datamodelleringsprogramvare til å modellere oversvømmelser, slik at kunden kan få et overblikk over konsekvensene av kraftig regnvær i framtiden.

Avløpssystemer og marine utløp

Mange kloakksystemer er utdaterte og trenger betydelige investeringer for å modernisere og forbedre effektiviteten. Gjennom detaljert planlegging er det mulig å optimalisere slike investeringer. Vi tilbyr kundene en omfattende oversikt over kloakksystemet og hjelper dem å planlegge framtidige kostnadseffektive renoveringsprosjekter. Gjennom mange års erfaringer med design av rørledninger, vassdrags- og vannutløp, bassenger, kanaler, kloakkavløp og pumpestasjoner, kan vi garantere kundene våre høy grad av ekspertise og profesjonalitet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites