Industrianlegg, vann- og avløp

Hensiktsmessig håndtering av vann og avløpsvann i industrien kan effektivisere virksomhetsdriften og bidra til et mer bærekraftig vannmiljø.

Kontakt

Dag Eirik Brevik

Dag Eirik Brevik

Senior Advisor, Water
T: +47 93432283
Eva Rogne Tønnessen

Eva Rogne Tønnessen

Avdelingsleder Rambøll Vann
T: +47 977 26 561

Vi tilbyr omfattende bench-scale- og pilot-scale-undersøkelser for å være i stand til å velge ut de best egnede rensingsteknologiene til vann og avløpsvann. Vår tilgang til prosessdesign kombinerer elementer fra kildekontroll, teknologievaluering og –utvelgelse. Slik kan vi skape det mest kostnadseffektive prosessdesignet for den ønskede anvendelsen av rensingsteknologi.

Prosessdesign og gjennomførbarhetsstudier omfatter en vurdering av prosessoptimering, masseutligninger (strøm, organiske forbindelser, nitrogen, faste stoffer og salter), detaljerte prosessflyt-diagrammer (PFD’er) og prosessinstrumenteringsdiagrammer (P&ID’er).

Rambølls eksperter kan føre tilsyn med vann- og avløpsvannsanlegg helt fra etableringen av anlegget til det tas i drift. I alt fra modernisering av anlegg til totalentreprise-prosjekter er vi i stand til å opptre som kundens representant, program-, prosjekt- og byggeleder, eller ingeniør i henhold til kontrakten. Vår ekspertise innen prosess omfatter feilsøking i forhold til drift, opplæring og driftskontrakter døgnet rundt.

Vi leverer rådgivning innen industri- og avløpsvann for følgende tjenesteområder:

  • Konsept- og mulighetsstudier
  • Innledende og detaljert design
  • Igangsettelse, etablering og løpende teknisk støtte under drift
  • Feilsøking i forbindelse med drift, herunder mikroskopiske analyser
  • Driftstrening, ytelsesvurderinger og energirevisjon
  • Kontraktledelse

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites