Bærekraftig håndtering av vann

Et effektivt vannforbruk er avgjørende for å sikre bærekraftige aktiviteter for både private og offentlige kunder.

Kontakt

John Sirum

John Sirum

Field Manager, Water and Environment
T: +47 91387727

Rambøll leverer tekniske tjenester som omfatter styringen av vannbruk – fra utvikling på det lovmessige området, beskyttelse av vannkilder, forsyning og vannuttak, til å sende vannet tilbake til sitt opprinnelige miljø ved utslipp eller avløp.

Vårt tverrfaglige team består av forskere og ingeniører som jobber tett sammen med våre økonomiske og juridiske eksperter, og som har årtiers erfaring med å bistå kunder i både privat og offentlig sektor.

Vi har solid erfaring innen følgende områder for håndtering av vann:

  • Beskyttelse av vannforsyning med fokus på miljøet
  • Bærekraftig utvinning og forbruk av vann
  • Vannutledning inkludert behandling, miljømessige risikovurderinger, myndighetsgodkjennelser og evaluering av overholdelser.

Vi leverer ofte følgende tjenester:

  • - Sikring av sunn vannforsyning
  • Bærekraftige forvaltningsplaner for overflatevann, grunnvann og regnvann
  • Kartlegging av vannrisiko, vannrevisjon og vanneffektivitetsprogrammer
  • Fysiske, kjemiske og biologiske vurderinger av vann
  • Hydrologisk og hydraulisk modellering

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites