Veier

Vi setter vår lit til godt planlagte og veldrevne trafikk- og transportsystemer i det daglige. For å forbedre kvaliteten på veiene og motorveiene vi alle bruker, gir Rambølls transport- og trafikkingeniører råd om planlegging, utforming, drift og vedlikehold.

Våre tjenester omfatter alt fra generelle strategivurderinger og analyser til detaljerte anleggsdokumenter. Og vi har erfaring med alle faser i teknisk vei- og motorveiarbeid, fra konsept til drifts- og vedlikeholdsfasen. For å sikre en helhetlig tilnærming setter vi sammen konsulenter med forskjellig bakgrunn, slik at de kan dele og utfylle hverandres ekspertise.

Vår infrastrukturkompetanse omfatter:

 • miljøteknikk
 • byplanlegging
 • landskapsarkitektur
 • strukturelt ingeniørarbeid
 • sivilingeniørarbeid
 • geoteknisk arbeid
 • steinteknikk
 • transport
 • veiteknisk arbeid
 • vann- og avløpsteknikk
 • prosjektledelse
 • byggeledelse og overvåkning

 

Gater og plasser

Rambølls vei- og motorveiteam planlegger og utformer bygater og plasser. Teamet fokuserer på trafikksikkerhet og det å skape et godt miljø for alle typer trafikk, fra fotgjengere til syklister og kjøretøyer.

Vi har samarbeidet med kommuner om prosjekter i offentlige arealer i mange år. Derfor forstår vi at det ofte er tøffe begrensninger når det gjelder budsjett og tid, og vi vet hvordan vi skal håndtere den politiske interessen som vanligvis følger med slike prosjekter.

En annen vanlig utfordring med gater og plasser er valget av visuelt tiltalende og slitesterke belegningsmaterialer. Rambøll har levert mange utmerkede belegningsløsninger, ofte med bruk av naturstein for å sikre lang levetid og miljøvennlighet.

 

Motorveier og hovedveier

Rambøll har arbeidet med alle typer veiprosjekter verden over. Vår erfaring strekker seg fra motorveiløsninger i tett befolkede områder til grusveier i utviklingsland.

I tillegg til regelmessige, detaljerte utformingstjenester for motorveier og hovedveier leverer Rambøll spesialiserte tjenester for utvidelse av eksisterende motorveier, både i åpent landskap og i svært komplekse byområder. Vi har ekspertise til effektivt å kunne håndtere utfordringene som følger av begrenset plass, støy og eksisterende strukturer.

 

Vedlikehold og administrasjon

Rambøll har kombinert sin ekspertise innenfor vei- og broutforming, drift og vedlikehold med avanserte testemetoder og IT for å kunne tilby komplette løsninger for drift og vedlikehold av veier.

Rambøll RST er den ledende leverandøren av konsulenttjenester og utstyr til effektiv belegningshåndtering. Med inngående kunnskap og veldokumenterte analysemetoder optimaliserer Rambøll RST veivedlikeholdet til størst mulig fordel for eieren.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites