Tunneler

Vårt arbeid med tunnelteknikk dekker undersøkelser før og i byggefasen. Fasene omfatter innledende landundersøkelser, detaljerte overflateundersøkelser, detaljerte undersøkelser under overflaten og tunnelkartlegging.

Generell tunnelteknikk

Vi dekker alle typer tunnelteknikk, inkludert :

 • fjelltunneler
 • utgravde og dekkede tunneler
 • borede tunneler
 • nedsenkede tunneler
 • NATM-tunneler (New Austrian Tunneling Method)

Tunneler i jord

For tunneler og andre strukturer under bakken i myk jord bruker vi forskjellige oppdemmings- og stabiliseringsmetoder, inkludert:

 • sekantvegger
 • membranvegger
 • spuntvegger
 • jordanker
 • forsterket masse
 • peler

Tunneler i fjell

Vi har erfaring fra en rekke tunnelprosjekter på land og under vann, og arbeider med alle faser i ingeniørprosjekter med fjelltunneler og store fjellhaller, inkludert: 

 • forprosjektering
 • detaljerte overflateundersøkelser
 • detaljerte undersøkelser under overflaten og tunnelkartlegging
 • detaljundersøkelser i felt
 • detaljundersøkelser i anlegget
 • prosjektering av undersjøiske undersøkelser
 • tunnelkartlegging basert på Q-metoden
 • fjellsikring og injeksjon/drenering
 • problemer forårsaket av vann
 • ventilasjonsutforming

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites