Trafikkregulering, trafikkplan og sikkerhet

Rambøll er en av landets ledende rådgivere innen trafikkfaget. Basert på erfaring, fagkunnskap og tverrfaglig lagspill tilbyr vi rådgivning innen transportplanlegging, trafikksikkerhet, trafikkregulering og trafikkteknikk.

Kontakt oss

SINL-Sindre-Levinsen

Sindre Levinsen

Sivilingeniør
T: +47 950 84 596

Våre tjenester omfatter alt fra enkle trafikkanalyser til omfattende utredninger av trafikkrelaterte problemstillinger i Norge og utlandet. Vi bistår både offentlige og private kunder, og jobber alltid for å skape sikre, fleksible og effektive trafikkløsninger for alle former for trafikk. Ekspertene våre kan hjelpe deg med alle ledd i et trafikkprosjekt, fra analyser og mulighetsstudier til gjennomføring og drift.

Rambøll har stor faglig bredde innen trafikkfaget og spiss­kompetanse innen flere fagområder. Dette inkludere bl.a. trafikkanalyser, trafikksikkerhet, kollektivtransport, mobilitet, trafikkberegninger og -simulering, skilt- og oppmerkingsplaner, samt transport i byutviklingsstudier.

Vi har kontorer over hele landet, og kombinerer internasjonal erfaring med kjennskap til de lokale forholdene. Dette er en av våre styrker.

Vil du høre mer om hvilke tjenester vi kan tilby innen trafikk? Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Nedenfor kan du lese mer om hva vi kan tilby innen transportplanlegging, trafikksikkerhet og trafikkregulering/trafikkteknikk:

Transportplanlegging

Rambøll har bred erfaring innen transportplanlegging og har solid fagkunnskap innen kollektivtransport, transportanalyser, mobilitet, sykkel og gange, sammenhengen mellom areal og transport, og samfunnsøkonomiske analyser av transporttiltak.

Vi utfører alt fra mulighetsstudier, områdeplaner og reguleringsplaner til detaljregulering, konsekvensutredninger, beregninger og analyser. Her kan vi bistå både med planlegging, gjennomføring og drift.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsvurderinger inngår i ethvert prosjekt og er alltid en del av våre vurderinger. Rambøll har bred kompetanse innen fagfeltet, med erfaring fra store utredninger til mindre analyser, innen ulike detaljerings- og plannivå og geografiske områder. Rambøll har flere sertifiserte TS-revisorer og -inspektører.

Trafikkregulering og trafikkteknikk

Rambøll har solid erfaring innen trafikkreguleringsfaget - fra kapasitetsberegninger til utarbeidelse av skilt- og oppmerkingsplaner, signalregulering og sporingsanalyser. Vi har også lang erfaring med ITS og ny teknologi. Vi bidrar med alt fra registrering og vurdering av eksisterende forhold til beregning av forbedringstiltak, bistand i saksbehandling og dokumentasjon.

Vi kan også bistå med:

 • Beregninger og analyser med bruk av strategiske transportmodeller som RTM, ATP og Inmap
 • Samordnet areal- og transportplanlegging, transport i byutviklingsstudier
 • Analyser innen kollektivtransport, som ruteplanlegging, overordnede kollektivutredninger, terminalplaner, og holdeplasser
 • Mobilitet, MAAS, nye transportformer/ - organisering
 • Mobilitetsanalyser, inkludert BREEAM-sertifisering
 • Samfunnsøkonomiske vurderinger og beregninger, EFFEKT
 • Trafikksikkerhetsplaner
 • TS-inspeksjoner, -revisjoner og risikoanalyser, inkl. HAZID-samling
 • Beredskapsplaner (tunneler, byområder, arrangement)
 • Sikringstiltak langs vei, inkludert veirekkverk
 • Arbeidsvarsling
 • ITS, ny teknologi («Intelligente transportsystemer»)
 • Kapasitetsberegninger (inkl. beregningsmodeller som CapCal, SIDRA, AIMSUN og VISSIM)
 • Skilt- og oppmerkingsplaner
 • Signalregulering
 • Sporingsanalyser
 • Bompengeanalyser
 • Trafikktellinger, radartellinger
 • GIS / geografiske informasjonssystemer

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites