Plan- og planprosesser

Kontakt

 

Mikal Storhaug

Avdelingsleder
T: +47 905 90 560

En reguleringsplan gir rammene for hvordan et område kan utnyttes. Kommunen eller private aktører kan sette i gang en reguleringsplanprosess. Det å lage en reguleringsplan er ofte en prosess som krever mange ressurser, og den pågår gjerne over flere år. I en reguleringsplanprosess er det flere stadier hvor du kan komme med innspill til prosessen og på denne måten medvirke.

Vi kan bistå med:

  • Eiendomsfaglig rådgivning ved utarbeidelse av reguleringsplan
  • Tolkning av alle typer arealplaner og bestemmelser
  • Dispensasjonssøknader

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no