Jordskifte

Kontakt

 

Mikal Storhaug

Avdelingsleder
T: +47 905 90 560

Rambøll har mer enn ti års erfaring med å representere utbyggere og andre private aktører i saker for jordskifteretten. Våre eiendomsspesialister har opptil 18 års erfaring fra arbeid i jordskifteretten, som jordskiftedommer og jordskiftedommerfullmektig. Vi er godkjent som rettshjelper, noe som betyr at vi kan møte i jordskifteretten som prosessfullmektig på lik linje som en advokat. Vi kan også bidra i minnelige forhandlinger eller mekling.

Vi kan bistå med:

  • Partshjelp og rådgivning i alle typer jordskiftesaker
  • Urbant jordskifte

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no