Grunnerverv og ekspropriasjon

Kontakt

Mikal Storhaug

Avdelingsleder
T: +47 905 90 560

Grunnerverv og ekspropriasjon vil være aktuelt dersom det er nødvendig å erverve rettigheter eller eiendom for utvikling av et område. I Rambøll har vi lang og god erfaring med disse prosessene.

I de fleste tilfeller er det offentlige og samfunnsnyttige formål som er bakgrunnen for at det gjennomføres grunnerverv og eventuelt ekspropriasjon. Formål av privat karakter kan også i gitte tilfeller ha tilsvarende rettslig hjemmel til dette.

Vi kan bistå med:

  • Grunn- og rettighetserverv i hele prosessen – fra før planen er vedtatt og til prosjektet er ferdig.
  • Ekspropriasjon
  • Forberedelse og gjennomføring av skjønnsprosess
  • Beregning og vurdering av erstatning
  • Avtaler om støytiltak og avtaler til gjennomføring av dette
  • Avtaler til gjennomføring av forundersøkelser, herunder grunnundersøkelser, vindmålermaster, arkeologiske undersøkelser og utgravinger med mer.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no