Fast eiendoms rettsforhold

Kontakt

 

Mikal Storhaug

Avdelingsleder
T: +47 905 90 560

Fast eiendoms rettsforhold omhandler et mangfold av rettsregler knyttet til fast eiendom. Dette kan for eksempel omhandle spørsmål om rettigheter/heftelser i eiendom og spørsmål om hvilke rettigheter som vil få forrang ved kolliderende rettigheter. Videre kan det gjelde spørsmål om hevd, sameie, uklare tomtegrenser eller andre forhold som kan være gjenstand for eventuelle nabotvister.

Vi kan bistå med:

  • Grunneiersamarbeid
  • Rettigheter og rådighetsbegrenseringer på fast eiendom
  • Analyse av eiendomsforhold (eiendoms-, eier-, rettighets- og reguleringsstruktur)
  • Eiendomsskattetaksering
  • Organisering og drift av boligselskap

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no