Eiendomsutforming

Kontakt

 

Mikal Storhaug

Avdelingsleder
T: +47 905 90 560

 En eiendom kan endres på flere forskjellige måter, alt ettersom hva som er behovet i det enkelte tilfelle. Dersom man for eksempel skal dele en tomt vil det være behov for en oppmålingsforretning, som klarlegger og beskriver grensene for den nye inndelingen av tomtene. Det kan også være et behov for å seksjonere en bygning som skal føres opp på eiendommen, eller reseksjonere dersom det er behov for endringer i eksisterende seksjonering.

Vi kan bistå med:

  • Oppmålingsforretning
  • Fradeling
  • Arealoverføring
  • Sammenføying
  • Seksjonering og reseksjonering

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no