Byggesaksbehandling

Kontakt

 

Mikal Storhaug

Avdelingsleder
T: +47 905 90 560

Et av Rambølls ekspertiseområder er plan- og bygningsrett. Vi bistår kommuner og andre aktører med bygge- og delesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, klagesaksbehandling etter forvaltningslovens regler, samt bistand med ulovlighetsoppfølgning, refusjon, rullering av kommuneplaner, utforming av reguleringsplaner, og andre tilspissede problemstillinger innenfor byggesaksområdet. Spesialistene til Rambøll har flere års erfaring innen kommunal saksbehandling, og står beredt til å bistå både store og små aktører med kvalitetssikkert arbeid og reduserte restanselister.

Vi kan bistå med:

  • Byggesaksbehandling
  • Delesaksbehandling
  • Klagesaksbehandling
  • Ulovlighetsoppfølgning
  • Refusjon
  • Rullering av kommuneplan
  • Utforming av reguleringsplaner

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no