Eiendomsjus

Kontakt

 

Mikal Storhaug

Avdelingsleder
T: +47 905 90 560

Rambølls avdeling Eiendomsjus tilbyr rådgivnings- og konsulenttjenester innenfor fast eiendoms rettsforhold, grunnerverv og ekspropriasjon, plan og planprosesser, forvaltning og utvikling av eiendom, jordskifte, eiendomsutforming og byggesaksbehandling. Våre rådgivere har mastergrad innenfor eiendom (jordskiftekandidater) eller rettsvitenskap (jurister) og spisskompetanse innenfor de nevnte fagområdene. Avdelingen har kontorsted i Oslo, Trondheim, Lillehammer og Tønsberg. Vi dekker oppdrag i hele landet.

Vi tilbyr kompetanse innen:

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no