Havner og kaianlegg

Våre havne- og marineeksperter studerer og utformer skipsleder, havner, fortøyninger, kaier og andre elementer for det marine miljøet. I årenes løp har oppdragene våre omfattet alt fra dregger til kaianlegg, overflatebehandling og logistikk.

Ingen prosjekter er for store eller for små for Rambøll. Og uansett hvilket prosjekt vi påtar oss, gjennomfører vi det fra de tidligste fasene med planlegging og gjennomførbarhetsstudier til masterplanstudier, utforming og anbud. Vi dekker faktisk alle faser i anleggsadministrasjon, overvåkning, drift, vedlikehold og opplæring.

Med internasjonal tilstedeværelse og erfaring kan vi bruke vår kompetanse til å tilpasse arbeidet til lokale betingelser og økonomier og dermed samarbeide effektivt med våre kunder verden over.

Vårt havne- og marineteam tilbyr følgende:

 • Masterplanlegging og gjennomførbarhetsstudier
 • Innledende undersøkelser
 • Miljøundersøkelser
 • Havneterminaler
 • Marine strukturer
 • Kystvern
 • Matematisk modellering
 • Infrastruktur og hjelpeanlegg
 • Havneorganisasjon og administrasjon
 • Havnedrift og utstyr
 • Utdanning og opplæring av havnepersonell
 • Vedlikehold av havnefasiliteter og utstyr

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites