Flyplasser

For å støtte global økonomisk vekst trenger vi effektive internasjonale lufttransportsystemer. Det er spesielt viktig at flyplassene tilbyr effektive tjenester og har tilstrekkelig kapasitet for flyoperatører og reisende. Rambøll tilbyr utredninger, analyser, arealplanlegging, prosjektledelse, prosjekteringstjenester med mer i et komplett flerfaglig miljø.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Terje Norddal

Terje Norddal

Seniorrådgiver
T: +47 932 43 133

På våre kontor i Oslo, Drammen, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Alta har vi nærmere 60 medarbeidere med kompetanse og konkret erfaring fra ulike sider ved flyplassbygging og lufthavnutvikling. Vi har også tilgang på et stort internasjonalt nettverk av kollegaer med tilsvarende eller supplerende kompetanse i Sverige, Finland, Danmark og Storbritannia.

Rambøll kan tilby et spekter av tjenester som dekker

 • markedsvurderinger og trafikkprognoser for flypassasjerer, flygods og annen trafikk til og fra flyplassen
 • dimensjonering av bygg, anlegg og installasjoner basert på analyse av person- og godsstrømmer
 • mulighetsstudier, konseptutvikling og lokaliseringsanalyser med operative analyser og hjelpemidler til navigasjon
 • masterplanlegging som inkluderer flyside, landside, tekniske anlegg, terminaler og andre driftsbygg
 • planlegging og prosjektering av rullebaner, taxibaner og apron
 • planlegging og prosjektering av terminaler for passasjerer og gods, driftsbygninger og parkeringsanlegg
 • planlegging og prosjektering av trafikk- og andre utomhusanlegg landside
 • drift og vedlikehold av terminaler og andre bygg med tekniske installasjoner
 • drift og vedlikehold av anlegg utomhus
 • risiko- og sårbarhetsanalyser 
 • miljøanalyser
 • forretnings- og organisasjonsutvikling

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites