Broer

I våre tjenester innenfor prosjektering, inspeksjon og vedlikehold av bruer, drar vi veksler på vår inngående erfaring om bruens virkemåte og livssyklus i utarbeidelse av kostnadseffektive løsninger som forbedrer sikkerheten og reduserer reisetiden for trafikantene.  

Farrisbroen

Kontakt

Ragnar Langberg

Spearhead Director Major Crossings Norway
T: +4793243024
Jon Halden

Jon Halden

Seniorrådgiver bru
T: +47 932 43 017

Brurådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester for alle brutyper og materialer, fra de minste kulverter til verdens største bruer. Kundene våre er brueiere og entreprenører.

Våre rådgivningstjenester dekker hele bruens livssyklus og inkluderer:

 • konsekvensutredninger
 • levetidsvurderinger
 • skisseprosjekt
 • forprosjekt
 • detaljprosjektering
 • konkurransegrunnlag
 • byggeledelse
 • inspeksjon
 • vedlikehold/reparasjon
 • kontrollberegning (klassifisering)
 • forsterkning
 • ombygning eller utskiftning

Tverrfaglig teknisk arbeid

De siste tiårene har brurådgivningstjenestene blitt mer tverrfaglige. Styrken og bredden i Rambølls tjenester gjenspeiler denne utviklingen. I tillegg til de tradisjonelle tjenestene som er angitt under brurådgivning, tilbyr Rambøll en rekke andre tilknyttede og integrerte rådgivningstjenester:

 • Miljøvurdering
 • Geotekniske og geologiske undersøkelser inkl. fundamentering av bruer
 • Arkitektonisk utforming
 • Hydrologiske og hydraulisk analyser
 • Trafikkstudier
 • Transportøkonomiske studier
 • Risikoanalyse
 • Integrering med plasser og veier
 • Jernbaneteknikk
 • Utforming av hydrauliske og mekaniske systemer for bevegelige bruer
 • Byggeledelse

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites