Myndighetshåndtering

Rambøll Olje & Gass kan bistå med myndighetshåndtering for alle typer installasjoner og konstruksjonsprosjekter. Vi har bred erfaring med juridiske krav og innhenting av autorisasjon.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Dag A. Nielsen

Dag A. Nilsen

Business Development Manager, Norway
T: 488 93 227

Prosjekter som Nord Stream-rørledningen, som går gjennom de eksklusive økonomiske sonene til 5 land og territorialområdet til 3 land, krever en godt planlagt og grundig gjennomført prosess for administrasjon av relevante myndigheter.

Offentlige høringer og debatter er en del av denne prosessen, og Rambøll Olje & Gass kan administrere og rådgi i denne delen av prosessen også.

Bistand i alle deler av prosjektet

  • Bistand i den generelle myndighetshåndteringen for miljøpåvirkningsvurderinger (EIA) og tillatelser.
  • Offentlige høringer og debatter.
  • Forberedelse av arbeidsomfang og kontrahering.

Mer info

Myndighetshåndtering i Nord Stream-prosjektet


Last ned faktaarket "Assistance to the Nord Stream pipeline project"

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider