Mulighetsstudier arealbruk og infrastruktur

Har du eiendom med et utviklingspotensiale? Eller har du arealmessige utfordringer som trenger løsninger? Vi kan hjelpe deg med å få frem alternativer og beskrive potensiale, utfordringer og realisme i en tidlig kreativ fase.

Vi ser at utviklingsaktører ofte velger ut én bestemt løsning, for så å få dette gjennom plansystemet - og mislyktes. Vår erfaring tilsier at det er ofte smart å starte bredere, holde frem flere muligheter og så sile bort de dårligste alternativene. I Rambøll kaller vi dette å gjennomføre en mulighetsstudie.

En mulighetsstudie synliggjør prosjektets potensiale

En mulighetsstudie viser potensiale og bringer frem nye idéer. Idéer presenteres skissemessig med liten detaljeringsgrad. En mulighetsstudie gir de tidlige fasene i et utviklingsarbeid mer oppmerksomhet. De senere årene har vi sett at hele plan- og bygningsloven har blitt dreiet i en slik retning.

Stor nytte ved infrastrukturprosjekter

Rambølls samferdselsmiljø har god erfaring knyttet til mulighetsstudier som start på store og små infrastrukturprosjekter. Vårt arealmiljø gjennomfører tomtestudier, små og store stedsanalyser, tilbyr scenarieteknikker og har erfaring fra lokaliseringsstudier og silingsprosesser. Våre landskapsarkitekter har erfaringer med mulighetsstudier for sammenhengende grøntstruktur, har gjort analyser av tomte- og uteområder og er kreative bidragsytere i mulighetsstudier for infrastrukturprosjekter og arealutvikling.

Oppdrag vi har gjennomført

Rambøll har med sin brede kompetanse og lokale tilknytning høstet erfaring med gjennomføring av mulighetsstudier i flere deler av landet og for flere typer oppdragsgivere. Vi har blant annet gjennomført studie av lokaliseringsalternativer for Norges Veterinærhøyskole på Ås (oppdragsgiver Universitetet for miljø og biovitenskap), vi har gjort mulighetsstudie for grønn tverrforbindelse i Groruddalen for Oslo kommune, og mulighetsstudie E16 Sandvika-Hønefoss og RV 35 Hokksund-Roa og Hokksund-Åmot for Statens vegvesen.

Videre har vi for Fredrikstad kommune utført mulighetsstudie Hankøsundet (båtsport, landfaciliteter) og for Hol kommune for Nerol gård (muligheter for bolig, ny aktivitet på gården, nærmiljøanlegg med mer).

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no