Akustikk

Støy fra biltrafikk, jernbane og industrielt maskineri kan medføre negative effekter på helse og trivsel. For å bedre støyforhold er det utarbeidet strenge regler for håndtering av denne problematikken ved oppføring av nye bygninger, veger eller annen infrastruktur. Støy er et nøkkelområde i vurdering av miljøhensyn.

Kontakt

Vegard Wøllo

Seksjonsleder Akustikk Oslo
T: +47 416 69 273

Effektiv støybeskyttelse

Våre akustiske tjenester inkluderer kartlegging og rådgivning for bygningsakustikk, støy og vibrasjoner. Vi jobber tverrfaglig for å kunne tilby kunden de beste løsningene i alle typer prosjekter innen infrastruktur og design av bygninger.

Vi benytter avansert programvare og måleutstyr for å utføre støyberegninger. Ut fra resultatene jobber vi sammen med kunden for å finne optimale løsninger for støybegrensning. Tiltak kan omfatte støyskjerming, lav støy vegdekker, fasadetiltak på bygninger eller andre spesialløsninger tilpasset kundens behov.

Våre ekspertområder innebærer:

  • Kartlegging av støy og støykilder
  • Dokumentasjon av støyforhold
  • Støyreduserende tiltak
  • Kontroll av tiltak og kontrollmålinger

En typisk prosjekteringsprosess innen akustikk kan omfatte følgende punkter:

  • Beregning av støy eller måling av støy fra veger, jernbane eller industri
  • Spesifisering av gjeldende lydkrav
  • Arbeid med å finne støyreduserende tiltak som tilfredsstiller forskriftskrav og kundens ønsker
  • Rådgivning til andre konsulenter eller leverandører i akustisk dimensjonering og materialvalg
  • Ferdigbefaringer og kontrollmålinger

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites