BIM og 3D-design

Avansert 3D-visualisering og nøyaktig kartgrunnlag sikrer kvaliteten i et prosjekt, og bidrar til smidig fremdrift og reduserte kostnader. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for å synliggjøre visjonen din.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Tor Lohne

Tor Lohne

Avdelingsleder Kart og 3D
T: +47 906 89 899

Ved hjelp av tredimensjonal visualisering kan prosjekteieren presentere planer på en intuitiv og lettforståelig måte. Dette har stor innvirkning på både igangsetting og gjennomføring. En av våre kunder har nylig uttalt: "En 3D-modell i dette prosjektet har vært et revolusjonerende nyttig verktøy."

3D-produkter

Våre eksperter kan hjelpe deg med en rekke produkter, som 3D bymodeller, 3D-filmer, 3D-perspektiver, fotomontasjer, sol- og skyggeanalyser, 3D omgivelsesmodeller, VR-modeller og Flash-presentasjoner.  Alt som kan beskrives matematisk kan også visualiseres, og alt som er korrekt og pålitelig beregnet, kan visualiseres på en spennende og spektakulær måte.

Kartprodukter

Gode og nøyaktige kart er det viktigste grunnlaget for all fysisk planlegging, masseberegning og 3D-visualisering. Våre eksperter dekker hele spekteret innen kartlegging, som aerotriangulering, fotogrammetrisk konstruksjon, ortofotoproduksjon og høydekurveproduksjon. Vi tilbyr alle typer kartprodukter – fra detaljerte digitale kart, ortofoto og terrengmodeller til trykte kart og illustrasjoner. Produksjonen av kartene gir svært høy kost- og nytteverdi.

Vi utarbeider også digitale reguleringsplaner som leveres i henhold til siste planversjon.

Rambølls avdeling for kart og 3D er en av Norges fremste kartprodusenter i det norske GeoVEKST-markedet. GeoVEKST er et samarbeid mellom alle kommunale og statlige aktører som trenger kart. VEKST står for Statens Vegvesen, Energiforsyningen, Kommunene, Statens Kartverk, Telenor og Landbruket.

For ytterligere informasjon finner du eksempler på arbeidet vårt på visualisering.ramboll.no


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites