Samferdsel

 

Urbanisering, globalisering og klimaendringer utgjør tre av dagens største globale utfordringer – og de har stor innvirkning på infrastruktur og samferdsel. Behovet for å skape tettere og mer velfungerende bomiljøer innenfor eksisterende bystrøk krever bærekraftige, nyskapende og kostnadseffektive ingeniørløsninger.

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Per Olav Laukli

Divisjonsleder samferdsel og kontoransvarlig
T: +47 906 71 102

Velfungerende samfunn og byer er avhengige av gode samferdselsløsninger. I Rambøll tilbyr vi alle relevante tjenester innen samferdsel, som prosjektutvikling, design, fullføring og vedlikehold, fra administrative konsulenttjenester, forprosjekter, design og byggeledelse til evalueringer og ressursforvaltning. Vi bruker naturligvis vår miljøekspertise for alle disse tjenestene.

Globale og lokale

Hos Rambøll kan vi gi kundene en unik kombinasjon av vidtrekkende tjenester og en helhetlig forretningsmessig tilnærming. Vi har global kompetanse og erfaring, kombinert med en lokal tilstedeværelse og kjennskap over hele Norge.

Våre hovedtjenester

Våre hovedtjenester innen samferdsel er blant annet flytransport, broer, porter, jernbane, tunneler, infrastrukturforvaltning og bakketeknikk. Gjennom helhetlig planlegging og effektiv styring sikrer vi også at samfunnet rundt blir minst mulig forstyrret i byggefasene.

Om oss:

  • Vi har flere enn 2600 spesialister som jobber med transporttjenester over hele verden
  • Vi har en ledende posisjon i våre hjemme-markeder, altså de nordiske landene (Norge, Danmark, Sverige og Finland)
  • Våre hovedtjenester omfatter flytransport, broer, havner, jernbane, tunneler, veier, infrastrukturforvaltning og geoteknikk
  • Våre største kunder er nasjonale transportmyndigheter, private kontraktører og kommuner

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites