Validering og oppgradering av telecom anlegg

Den enorme veksten i mobiltelekommunikasjonsmarkedet har ført til en konsolidering av passiv infrastruktur som tårn og master. I tillegg har de nye tekniske kravene til 3G- og 4G-nettverk ført til økt behov for områdedeling. Et resultat av dette er at kunder trenger en validering av aktiva de vil kjøpe.

Kontakt

Les mer om Rambølls tjenester innen validering og oppgradering av telecom anlegg på vår internasjonale hjemmeside.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites