Rådgivning om mobildekning

Dårlig mobildekning gir større og større konsekvenser i både private og offentlige virksomheter. For at kommunikasjonen i virksomheten skal fungere, kreves det mobildekning i alle lokaler og at mobildekningen fungerer som den skal.

Engineer using a mobile network

Kontakt

I takt med at bygninger blir mer miljøvennlige og får bedre isolasjon holder man også i større grad mobilsignalene ute, og det er derfor i stigende grad behov for rådgivning om mobildekning. Det finnes mange løsninger på hvordan man kan styrke mobilsignalene i en virksomhet. Hvilken operatør leverer mobildekning i nettopp ditt område? Og hva gjør man hvis ingen leverer mobildekning i området? Dette, og mye mer, kan Rambøll hjelpe med. Vi tilbyr følgende:

  • Måling av aktuell dekning både innendørs og utendørs
  • Rådgivning til valg av løsningsmodell for mobildekning i lokalområder
  • Rådgivning eller prosjektledelse i forbindelse med etablering og/eller ombygging av DAS-anlegg (Distributed Antenna System)

Hvis virksomheten allerede har et DAS-anlegg som ikke fungerer særlig godt, kan vi hjelpe til med å avdekke eventuelle problemer med DAS-anlegget. Et DAS-anlegg er dessverre ikke noe man kjøper, får installert og så kan glemme alt om. Teknologien er i stadig utvikling og det kommer nye mobilteknologier og frekvensområder som endrer forutsetningene for anlegget. I tillegg kan utbygging og endringer i bygningen kreve justeringer i DAS-anlegget. Det kan blant skje ved at et område som tidligere har blitt brukt som lager, skal kanskje omgjøres til kontor, hvor bruken av området endres markant; eller et ventilasjonsanlegg bygges om og i prosessen settes et ventilasjonsrør nært en antenne, eller et metalskilt henges opp over antennen, og det oppstår dekningshull. Rambøll anbefaler derfor at mobildekningen fra DAS-anlegget kontrolleres jevnlig, før klagene strømmer inn.

Mobiltilkallings- og alarmsystemer

Sykehus har ofte et tilkallings- eller alarmsystem hvor oppgaver og alarmer tastes inn på datamaskinen og blir videresendt til den ansattes smarttelefon. Hvis det er problemer med systemet kan det være vanskelig å avgjøre hvor feilen ligger – i serveren, i eget IT-nettverk, i operatørens IT-nett eller mobilnett, eller et helt annet sted. Rambøll kan hjelpe i arbeidet med å avdekke problemene. Vi tilbyr:

  • Prosjektledelse
  • Kontrollmålinger av mobilnettets dekning og funksjonalitet
  • Håndtering og koordinering av flere leverandører
  • Upartisk datainnhenting og –sortering
  • Rådgivning i forbindelse med løsningsmuligheter
  • Wi-Fi

Trådløse nettverk blir stadig mer utbredt og skal kunne stadig mer, inkludert Voice over Wi-Fi (IP-telefoni), posisjonering, og ikke minst vanlig data med høy båndbredde. Dette stiller høye krav til funksjonaliteten og dekningen, hvor dekningshull byr på større problemer enn før.

Les mer om hva Rambøll kan måle på mobilnett og Wi-Fi.

Erfaring innen telekommunikasjon og mobilrådgivning

Rambøll har erfaring med alle områder innen analyse, design, konstruksjon og drift av telekommunikasjonsnettverk og infrastruktur helt siden Rambølls etablering i 1945. Vi var de første rådgiverne innen mobile nettverk fra begynnelsen av 80-tallet og har dybdekunnskap om mobilnett og målekjøring. Denne erfaringen og ekspertisen stiller vi til rådighet og gjør oss i stand til å finne de beste løsningene for virksomheten, i tett samarbeid med kunden.

Tverrfaglig rådgivning

Som en tverrfaglig rådgivnings- og ingeniørvirksomhet kan Rambøll levere alle relevante ytelser og spesialiserte analyser knyttet til infrastrukturen for telekommunikasjon.

Prosjekter

Slik benyttes det bærbare måleutstyret for innendørs målinger.

Dekningskontroll i nybygget sykehusfløy i Danmark

Høsten 2015 foretok Rambøll en komplett dekningskontroll av mobilnettene i en nybygget fløy i et dansk sykehus.

Bildet viser et eksempel på måling i tog. Her benyttes en Ascom's team Pocket med GPS-posisjonering.

Landsdekkende referansemåling på samtlige av Danmarks togstrekninger

Rambøll har i løpet av høsten 2015 utført en komplett landsdekkende referansemåling mellom to mobiloperatører i Danmark.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites