Projektstyringsprogramvare for telecom

Etablering eller utvidelse av nasjonale mobilnettverk innebærer ofte begrensede og strenge tidsskjemaer, samtidig som budsjetter skal overholdes. Også i drift- og vedlikeholdsfasen er det behov for å ha et effektivt system på plass til å håndtere prosesser og operasjoner. Rambøll har utviklet slik programvare.

Kontakt

Les mer om vår prosjektstyringsprogramvare på vår internasjonale hjemmeside.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider