Nettverksstudier og økonomiske vurderinger

Telekommunikasjonsnettverk (både mobil og kringkasting) er verdifulle aktiva. Korrekt verdi-/prissetting kan bli nødvendig hvis det er snakk om oppkjøp eller hvis det blir påkrevd av myndighetene. Tekniske optimaliseringer, inkludert studier av sosioøkonomisk påvirkning ved å endre frekvensbruk er også forespurt av frekvensregulatorer, slik at de kan ta veloverveide beslutninger.

Kontakt

Les mer om våre nettverksstudier og økonomiske vurderinger på vår internasjonale hjemmeside.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites