Nettverksstudier og √łkonomiske vurderinger

Telekommunikasjonsnettverk (både mobil og kringkasting) er verdifulle aktiva. Korrekt verdi-/prissetting kan bli nødvendig hvis det er snakk om oppkjøp eller hvis det blir påkrevd av myndighetene. Tekniske optimaliseringer, inkludert studier av sosioøkonomisk påvirkning ved å endre frekvensbruk er også forespurt av frekvensregulatorer, slik at de kan ta veloverveide beslutninger.

Kontakt

Les mer om våre nettverksstudier og økonomiske vurderinger på vår internasjonale hjemmeside.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider