Måling av mobile nettverk

Mobiltelefoni er i stigende grad en viktig del av både offentlig og privat sektor. For at mobiltelefoner skal fungere optimalt trengs et veldrevet mobilt telekommunikasjonsnettverk, både innen- og utendørs, når man er i ro eller på farten.

Kontakt

Første skritt på veien mot bedre mobildekning er en dekningskontroll med spesialisert måleutstyr betjent av eksperter. Slik kartlegger vi dekningshull eller feil på mobilanlegget.

Rambøll tilbyr målekjøring i bil (såkalt «drivetest») samt innendørs måling med bærbart utstyr. Dette omfatter alt fra referansemålekjøring, hvor alle operatørene måles mot hverandre, til dekningskontroll innendørs på kontorene, hvor man kun måler dekningen fra én operatør.

De mange ulike nettverkstypene – 2G (GSM), 3G (UMTS) og 4G (LTE) – skaper utfordringer når de skal jobbe sammen på tvers av ulike frekvensbånd.

Målekjøring (drivetest)

Målekjøring (herunder referansemåling) foretas i en spesialinnrettet målebil hvor hvert måleinstrument har en tilhørende antenne fastspent på taket. Slik får instrumentene jevne og replikerbare forhold og gjør det mulig å simulere innendørs dekning ved å dempe signalstyrken.

Hva kan vi måle?

 • Signalstyrke (dekning) på 2G, 3G og 4G
 • Signalkvalitet på 2G, 3G og 4G
 • Talekvalitet (POLQA – Perceptual Objective Listening Quality Assessment)
 • Raten av mislykkede og avbrutte oppringninger
 • Datahastighet (IP Throughput)
 • SMS og MMS (suksessrate og leveringshastighet)
 • Videostreaming (YouTube)
 • E-post

Målekjøring i toget

Målekjøring i toget (herunder også referansemåling) foretas med bærbart måleutstyr forsynet med GPS, slik at måledataene kan vises på kartet. Målingene trenger vanligvis ikke spesialtog, men kan utføres i vanlige tog, som en vanlig passasjer.

Hva kan vi måle?

 • Signalstyrke (dekning) på 2G, 3G, 4G og WiFi (WLan)
 • Signalkvalitet på 2G, 3G og 4G
 • Talekvalitet (POLQA – Perceptual Objective Listening Quality Assessment)
 • Rate for mislykkede og avbrutte oppringninger
 • Datahastighet (IP Throughput)
 • SMS (suksessrate og leveringshastighet)
 • Videostreaming (YouTube)

Innendørs målinger

De stedene det ikke er mulig å kjøre med målebil benytter vi bærbart måleutstyr. Slik kan vi utføre kontroll av innendørs dekning og avsløre eventuelle feil på innendørs mobilanlegg. Det er mulig å måle på signaler som sendes utenfra så vel som på innendørs anlegg.

Hva kan måles?

 • Signalstyrke (dekning) på 2G, 3G, 4G og WiFi (WLan)
 • Signalkvalitet på 2G, 3G og 4G
 • Talekvalitet (POLQA – Perceptual Objective Listening Quality Assessment)
 • Rate for mislykkede og avbrutte oppringninger
 • Datahastighet (IP Throughput)
 • SMS (suksessrate og leveringshastighet)
 • Videostreaming (YouTube)
 • E-post

Erfaring innen telekommunikasjon

Rambøll har erfaring med alle fagområder innen analyse, design, konstruksjon og drift av telekommunikasjonsnettverk og infrastruktur helt siden Rambølls etablering i 1945. Vi var de første rådgiverne innen mobilnettverk fra begynnelsen av 1980-tallet og har dyptgående kunnskap om mobilnett og målekjøring. Denne erfaringen og ekspertisen stiller vi til rådighet til kundene våre, og sammen finner vi fram til de beste løsningene for virksomheten.

Tverrfaglig rådgivning

Som en tverrfaglig rådgivnings- og ingeniørvirksomhet kan Rambøll levere alle relevante tjenester og spesialiserte analyser knyttet til infrastrukturen for telekommunikasjon.

Prosjekter

Slik benyttes det bærbare måleutstyret for innendørs målinger.

Dekningskontroll i nybygget sykehusfløy i Danmark

Høsten 2015 foretok Rambøll en komplett dekningskontroll av mobilnettene i en nybygget fløy i et dansk sykehus.

Bildet viser et eksempel på måling i tog. Her benyttes en Ascom's team Pocket med GPS-posisjonering.

Landsdekkende referansemåling på samtlige av Danmarks togstrekninger

Rambøll har i løpet av høsten 2015 utført en komplett landsdekkende referansemåling mellom to mobiloperatører i Danmark.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites