Måling av elektromagnetisk stråling

Naboer til steder med antenner for mobiltelekommunikasjon er ofte bekymret for nivået av elektromagnetisk stråling (EMR). Disse bekymringene kan noen ganger føre til vanskelige og anstrengte forhold. Rambøll er i denne sammenheng ofte engasjert for å verifisere EMR-nivået, samt formidle dette i en lettforståelig rapport som kan overleveres til naboene.

Kontakt

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider