Inspeksjon og vedlikehold

Regelmessig vedlikehold av telekommunikasjonsstrukturer, spesielt stålkonstruksjoner som master og tårn, er nødvendig og ofte dyrt. Alternativet er likevel ikke å foretrekke da konsekvensene kan bli svært kostbare - og kan i verste fall resultere i at strukturene kollapser.

Kontakt

Vi tilbyr ulike tjenester innen inspeksjon og vedlikehold av telekommunikasjonsstrukturer. Besøk vår internasjonale hjemmeside for å lese mer.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider