Inspeksjon og vedlikehold

Regelmessig vedlikehold av telekommunikasjonsstrukturer, spesielt stålkonstruksjoner som master og tårn, er nødvendig og ofte dyrt. Alternativet er likevel ikke å foretrekke da konsekvensene kan bli svært kostbare - og kan i verste fall resultere i at strukturene kollapser.

Kontakt

Vi tilbyr ulike tjenester innen inspeksjon og vedlikehold av telekommunikasjonsstrukturer. Besøk vår internasjonale hjemmeside for å lese mer.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites