Forsyningstjenester for master, tårn og stolper

Master, tårn og stolper er viktige elementer i telekommunikasjonsnettverk, og utgjør en stor del av de samlede investeringene. Ved å velge deres foretrukne utbygningsløsning fra Rambølls ulike design, kan våre kunder spare betydelig på de totale kostnadene. Med andre ord - mer enn 65 års erfaring og kompetanse står til din rådighet.

Kontakt

Vi tilbyr ulike forsyningstjenester for master, tårn og stolper. Besøk vår internasjonale hjemmeside for å lese mer.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites