Analyse og design av master, tårn og stolper

I dag er det ingen av oss som kan nyte det moderne liv, selv ikke for en enkelt dag, uten å opprettholde kommunikasjon med andre eller motta informasjon fra radio og TV. Likevel er det svært få av oss som er klar over at disse moderne bekvemmelighetene er avhengig av master og tårn som er korrekt designet, bygget og vedlikeholdt til dette formål. Rambøll gjør denne jobben.

Kontakt

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor analyse og design av master, tårn og stolper. Besøk vår internasjonale hjemmeside for å lese mer.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites