Telecom

Rambøll tilbyr sine kunder kvalitet og kostnadseffektive løsninger, enten det dreier seg om konstruksjonen av en 320 meter høy kommunikasjonsmast eller utviklingen av programvare til prosjektstyring. Rambøll har vært involvert i telecom-infrastrukturer helt siden grunnleggelsen av firmaet i 1945, og vi tilbyr våre kunder et bredt spekter av konsulenttjenester innen dette området.

Kontakt


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites