Miljøfyrtårn

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Ønsker du at din virksomhet skal bli mer miljøvennlig? Har dine kunder etterspurt virksomhetens miljøengasjement? Ved å sertifiseres etter Miljøfyrtårnstandarden oppnås en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Miljøfyrtårn er et norsk sertifiserings­system, som hjelper offentlige og private virksomheter til å redusere og kontrollere sine miljø- og klimabelastninger gjennom tiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

Fordeler

Miljøsertifisering av virksomheten kan være fordelaktig av flere grunner:

  • Mindre miljøbelastninger fra virksomhetens aktiviteter  

  • Redusere tidsforbruk gjennom gode rutiner for å håndtere miljøaspekter innenfor avfall, energi, utslipp til vann og luft, arbeidsmiljø og innkjøp

  • Økonomiske besparelser ved effektiv og redusert bruk av energi, transport, og innkjøp

  • Styrke markedsposisjon ved dokumentert og tydelig miljøinnsats

  • Økt oppfyllelse av lovpålagte krav som Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven.

Prosess

Prosessen med å bli en Miljøfyr­tårn­virksomhet starter med en vurdering av virksomhetens aktiviteter eller en såkalt miljø­analyse. Deretter lages en handlings­plan i samarbeid med virk­somheten. Planen tar for seg forbedringer som virksomheten kan gjøre innen HMS, innkjøp, avfall, energi og transport, utslipp til luft, jord og vann etc. for å oppfylle de spesifikke bransjekravene satt av stiftelsen Miljøfyrtårn. Oppfyller virksomheten bransjekravene blir virksomheten godkjent som Miljøfyrtårnvirksomhet og mottar sitt Miljøfyrtårnsertifikat.

For store og små

Miljøfyrtårnsertifisering passer for små og store bedrifter så vel som kultur- og idrettsarrangementer. Flere kommuner har vedtatt å miljøsertifisere alle sine virksomheter.

Rambøll bistår

Rambøll har flere dyktige Miljø­fyrtårnkonsulenter og –sertifisører, som kan bistå din virksomhet frem mot å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Vi kan også bistå med videre oppfølging og kontinuerlig forbedring av virksomhetens miljøsatsing.

Ta kontakt for pristilbud og referanser!

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no