Breeam sertifisering

Tasenhjemmet

Våre eksperter kan bistå i alle ledd av sertifiseringer innen BREEAM-NOR, BREEAM-NOR In Use og BREEAM Communities. Våre tekniske fageksperter, revisorer og AP'er (akkreditert profesjonell) er blant landets fremste eksperter på området.


BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er den norske varianten av den internasjonale BREEAM-standarden. For at et bygg skal oppnå BREEAM-NOR stilles det krav til hvilke bærekraftige resultater bygget oppnår, og ikke til de konkrete løsningene som brukes. Dette åpner for både innovasjon og nytenkning.

Våre tekniske eksperter og BREEAM-NOR-akkrediterte rådgivere finner frem til de beste løsningene for ditt byggeprosjekt.    

BREEAM Communities
BREEAM Communities er et sertifiseringssystem for objektiv miljøsertifisering av områdeutbygging.

BREEAM-NOR revisor
Vi har BREEAM-revisorer både for prosjekter og områder. Våre eksperter kan bistå med sertifisering innen bade den norske og den internasjonale BREEAM-standarden. Vi har både BREEAM Internasjonal Assessor og BREEAM-NOR revisor.

Les mer: Rambøll bistod Avinor med miljøsertifisering av flyterminalutvidelser på Trondheim lufthavn.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no