Konsekvensutredninger (EIA/EISA)

Hvilken innvirkning har din organisasjon eller ditt prosjekt på miljøet? Gjennom grundige konsekvensutredninger hjelper vi deg å vurdere dette, og komme frem til løsninger som både kan minske miljøavtrykket og effektivisere ressursbruken.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen konsekvensutredninger:

Tom Jahren

Avdelingsleder Havmiljø, økologi og sedimenter
T: +47 917 59 106
Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Alle prosjekter og virksomheter har en innvirkning på miljøet i større eller mindre grad, og både drift og bygningsmasse spiller inn på den totale miljøpåvirkningen. Våre eksperter bidrar til å identifisere denne påvirkningen, og sette inn nødvendige tiltak for å bedre indre og ytre miljø. Dette er ikke bare bra for miljøet, men ofte også lønnsomt.

Påvirkning på naturen
Våre fageksperter vurderer hvilken effekt din virksomhet eller prosjekt har på naturen rundt, og om det kan være skadelig for miljøet og biomangfoldet i nærheten. Vi bidrar blant annet med å utarbeide fagrapporter, og benytter verktøy som Statens Vegvesens Håndbok v712, Naturmangfoldloven og NiN2. Vi ser på generell forurensing og luftkvalitet, og har spesialkompetanse på naturmiljø, som rødlistearter og svartlistearter.

Miljøsertifiseringer og miljø i bygg
Våre eksperter utfører konsekvensutredninger etter sektorlovgivningen Vi bidrar også med sertifiseringer, som Miljøfyrtårn, ISO 14001, BREEAM Nor og BREEAM Communities.

Prosjekter

Konsekvensutredning av reindrift på Eidkjosen

I forbindelse med regulering og utvikling av boligområde på Eidkjosen i Kaldfjord, Tromsø, har Rambøll sett på hvilke konsekvenser utbyggingen vil ha for reindriften i området.

Nuuk, Grønland

Utredning av Arktisk energinettverk

The North Atlantic Energy Network Project undersøker hvordan isolerte energisystemer i Nord-Atlanteren kan kobles til Norge og Grønland, og skape et felles Nord-Atlantisk strømnettverk.

Vis alle prosjekter for dette tjenesteområdet

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites