Sanering av oljetanker

Kontakt

Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Rambøll har spesialkompetanse innen sanering av oljelagre og oljetaker. Vi tar ansvaret for hele arbeidsoperasjonen inkludert HMS. For kvalitetssikring benytter vi vårt ISO 9001-sertifiserte kvalitetssystem.

Oljelagre

Ved sanering og ned­legging av gamle oljelagre, reg­istrere og sanerer Rambøll:

  • Enkeltbunnede ståltanker
  • Dobbeltbunnede ståltanker
  • Særlig korrosjons– bes­kyttede ståltanker
  • GUP-tanker (glassfiber)
  • Rekondisjonerte stål­tanker

Ståltanker ble benyttet frem til 1972. De ruster utvendig og innvendig. GUP-tanker er laget av glassfiber i umettet polyester. Tankene står for 85% av oljemarkedet i dag. Fordelen med dem er at de ikke korroderer og er nærmest “evigvarende”.

Krav om kontroll

Forurensningsforskriftene kapittel en stiller krav om regelmessig kontroll av nedgravde tanker, for produkter med flammepunkt over 23 °C. En nedgravd oljetank er en tank som ikke kan inspiseres fra alle sider. For GUP-tanker kreves det en tetthetsprøve etter 2 års drift, og deretter er det 28 år til neste kontroll. Ståltanker skal kontrolleres første gang etter 15 år, siden med 5 års intervaller.

Sanering

Tanker som permanent er ute av bruk skal tømmes og graves opp. Selve saneringsprosessen av oljelagre starter med kartlegging av tank­type. Deretter blir tanken tømt og alle rørgatene avgasset. Tankene blir grovrengjort og luftet. Restproduktet fjernes ved hjelp av vann tilsatt oljenedbrytende bakterier eller saneringsvæske.

Totalansvar

Vi gjennomfører hele arbeids­operasjonen. Vi gjør alt fra å planlegge operasjonene, innhente tilbud fra underleverandører, utarbeide HMS-planer, sikre selve gjennomgangen og utforme sluttrapporten. Vår lange erfaring og brede kompetanse knyttet til totalrådgivning ved sanering av oljetanker sammen med vårt sertifiserte kvalitetssystem sikrer en trygg gjennomføring.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no