Miljøvennlig grunnvarme

Kontakt

Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Kravene til effektiv utnyttelse av energiressursene øker. Oppvarming og kjøling av bygg ved hjelp av grunnvarme er lønnsomt og miljøvennlig, og tilfredsstiller kommende krav.


Kommende krav

Som et resultat av myndighetenes arbeid for å redusere energibehovet i bygg og redusere utslippene fra fossile brensler er kravene til oppvarming av bygg foreslått skjerpet til følgende: ”Bygninger skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet eller fossile brensler”.


Oppvarming og kjøling

Mange bygg bruker omtrent like mye energi til kjøling om sommeren som til oppvarming om vinteren. Ved utnyttelse av grunnvarme kan overskuddsenergi fra bygget dumpes ned i brønnen sommerstid. Om vinteren kan den samme energien tas ut for å varme opp bygget. Ved denne enkle metoden lagres/utnyttes energien i grunnen både til å kjøle og varme opp bygg. Bruken av elektrisk energi eller fossile brensler kan dermed reduseres, som igjen bidrar til et bedre og renere miljø.


Effektiv energiøkonomisering

 Grunnvarme handler om å utnytte energien som er lagret i jord, berg eller grunnvann. Mange har etter hvert tatt i bruk denne teknologien. Typiske anvendelsessteder er skoler, offentlige bygg, industrielle prosesser som krever kjøling og oppvarming, fotballbaner, skøytebaner, boliger og yrkesbygg. Brønnen kan plasseres like utenfor husveggen. Med riktig kartlegging av grunnforhold og dimensjonering av energibehovet vil grunnvarme gi en effektiv energiøkonomisering.

Det å hente ut energien fra grunnen er lønnsomt, og lønnsomheten øker med energibehovet. Vi kan vise til at uttak av grunnvarme kan redusere energiforbruket opptil 70 prosent.


Sikker leveranse

Rambøll hjelper deg med å planlegge å bygge grunnvarmeanlegg. Vi kan beregne energibehovet for bygget, dimensjonere anlegget og sørge for den praktiske gjennomføringen av det tekniske arbeidet. Vi hjelper deg med en driftsikker energileveranse til en lav kostnad som tilfredsstiller de nye miljøkravene. Grunnvarme er en av få teknologier som tilfredstiller framtidig energikrav.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no