Forebyggende miljøtjenester og akuttforurensning

Kontakt

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg

Ida Fines

Avdelingsleder
T: +47 986 41 130
Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

De fleste eiendommer og virksomheter inneholder tikkende miljøbomber uten at den ansvarlige vet om det. Dette kan ha store konsekvenser – både miljømessig, økonomisk og juridisk. Ved enkle tiltak kan vi i Rambøll sikre at din virksomhet oppfyller offentlige krav.

Eier du, leier du, eller har du tenkt å kjøpe eller selge eiendom eller en virksomhet? Visste du at naboeiendommen også kan forurense din eiendom? Forurensningsloven § 7 sier at det ikke er tillatt å forurense. Som grunneier er du ansvarlig for forurensning på din eiendom.

Dårlig vedlikeholdte tanker og røropplegg, dårlige lagringsrutiner og prosedyrer, mangelfulle prosedyrer på avfalls- og kjemikaliehåndtering er eksempler på miljørisikoer som er i strid med loven og som ikke dekkes av forsikringen.

Fra kartlegging til tiltak – bistår med å forebygge miljørisiko

Internkontrollforskriften § 5, punkt 5-8 pålegger alle virksomheter å kartlegge og utarbeide prosedyrer for å forebygge miljørisiko. Er dette utført i din virksomhet og fungerer det? Forsikringen din dekker ikke uhell om du ikke følger loven.

Med vårt konsept dekker Rambøll 100 prosent av virksomhetens miljøbehov. Vi kan bistå våre kunder med følgende:

 • Kartlegging av miljørisiko.
 • Identifisering av avvik fra regelverk og standarder.
 • Miljøfaglig og juridisk rådgiving.
 • Vurdering av forebyggende tiltak for å redusere risiko.
 • Prosjektering, gjennomføring og oppfølging av tiltak.
 • 24-timers beredskap ved akutte hendelser eller hastespørsmål (se info om Miljøvakta under).

Unngå unødvendige kostander

Som et resultat vil du unngå

 • kostnader ved opprydding
 • avkortning i forsikringsutbetalingen
 • negative medieoppslag
 • kostbare forelegg
 • fengselsstraff

Alt det vi gjennomfører for din virksomhet vil du derfor tjene på. Kartleggingen koster betydelig mindre enn en opprydding etter et uhell vil gjøre. Forebyggende arbeid er den beste beredskapen.

Er uhellet ute?

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no