Kjemikaliehåndtering og -regulering

Vi er alle utsatt for kjemikalier i hverdagen, blant annet gjennom husholdningsprodukter, kosmetikk, medisiner, matvarer og bygningsmaterialer. Rambølls eksperter på kjemikaliehåndtering og -regulering jobber for å beskytte menneskers helse både på jobb, som forbrukere og som en del av miljøet generelt.

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen helse- og kjemikaliehåndtering:

Jan Rukke

Department Manager
T: +47 932 24 813
Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Våre eksperter vurderer helserisikoen som følger med de ulike kjemikalietypene man eksponeres for, både i arbeidssammenheng og på privaten. Med konkrete tiltak for løsninger der det trengs bidrar vi til å sikre et trygt forbruker- og arbeidsmiljø. Vi kjenner også alle de relevante lovene og reglene, både i Norge og internasjonalt, som kjemikalieforskriften og den europeiske standarden REACH.

Dette kan vi hjelpe deg med
Våre eksperter kan utføre risikovurderinger og sikre at riktige rutiner for HMS, HSEQ, SDS, internkontroll og produktsikkerhet er på plass og følges. Vi har spisskompetanse på helse i bygg, og ser blant annet på kvaliteten på inneluften og hvilke farlige stoffer som eventuelt finnes i byggematerialene. Vi kan også bistå i rivning og dekomponering av bygg, ved å sørge for at skadelige materialer håndteres på riktig måte.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites