EDD, compliance og miljøledelse

For å opprettholde lønnsomheten og drive i tråd med gjeldende regelverk er det stadig viktigere for bedrifter å ha fokus på miljø og bærekraft i alle ledd. Våre rådgivere hjelper bedriften din å drive miljøbevisst og innenfor gjeldende regler, og å foreta oppkjøp på en trygg, lovlig og etisk bevisst måte.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen EDD, compliance og miljøledelse:

Jan Rukke

Department Manager
T: +47 932 24 813
Vibeke Riis

Vibeke Riis

DIREKTØR MILJØ
T: +47 950 80 010

Med stadige endringer i myndighetskrav, regelverk og samfunnets forventninger har bedrifter en rekke utfordringer å forholde seg til. Våre eksperter hjelper kundene våre å håndtere risikoen som følger med disse utfordringene. Dette reduserer faren for rettslig ansvar, bidrar til å skape økonomiske verdier, og gir selskapet en konkurransefordel.

EDD
Enviromental Due Diligence handler om trygge oppkjøp av eiendom. Kjøp av eiendom kan medføre en kostnadsrisiko om man ikke har oversikt over hvilke kommende utgifter som kan dukke opp. Vi hjelper bedriften din å ta gode beslutninger, ved å vurdere hvilke risikoer som finnes. Slik gir vi deg et realistisk bilde av den faktiske kostnaden og verdien på eiendommen.

Compliance
Vi undersøker om det er samsvar mellom hvordan bedriften din utfører oppgaver, og de gjeldende lovene og reglene på området. Om det ikke er det har vi tiltakene som skal til for å rette opp dette.

Miljøledelse
Våre rådgivere er eksperter innen miljøledelse, og kan blant annet hjelpe bedriften din å sette opp miljøoppfølgingsplaner, ytre miljøplaner, miljøregnskap og miljøprogram. Vi har også noen av landets ledende fageksperter innen BREEAM-Nor og BREEAM Communities.

Våre eksperter kan også bistå med rådgivning innen RIM, MOP, red flag, LCA (life cycle analysis), EPD (environmental product declaration), M & A (Mergers & Acquisitions), og ESG (Environmental, Social and Governance), i tillegg til myndighetskrav og -oppfølging.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites