Ressurser og avfallsløsninger

Rivning og ombygging av bygg fører ofte til mye avfall. Håndteringen av avfallet er underlagt en rekke myndighetskrav, og riktig avfallshåndtering kan spare både miljø og penger. Rambøll tilbyr rådgivning og utredninger til kunder som skal rive eller bygge om, og hjelper bedriften din å følge krav, spare penger og redusere miljøavtrykket.

Kontakt

Kontakt oss for å høre mer om våre tjenester innen ressurser og avfallsløsninger:
Vibeke Riis

Vibeke Riis

Markedsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T: +47 950 80 010
Lise Støver

Lise Støver

Avdelingsleder
T: +47 980 18 499

Våre rådgivere er eksperter på miljø i bygg, og har omfattende kompetanse på hvordan avfall fra bygge- og rivningsprosesser bør håndteres. Dette avfallet kan nemlig også være en ressurs - om det håndteres på rett måte. Gode løsninger for gjenbruk gjør rivnings- eller ombyggingsprosjektet mer bærekraftig, og kan også bidra til at bedriften din sparer penger i prosessen.

Dette kan vi hjelpe deg med
Rambølls miljørådgivere har ekspertise på alle deler av prosessene ved avfallshåndtering, fra planlegging og dokumentasjon til gjennomføring og evalueringer. Vi kan blant annet bistå bedriften din med å utføre miljøsaneringer, sette opp avfallsplaner og lage miljøsaneringbeskrivelser.

Vi utfører miljøkartlegging av bygg og infrastruktur, med påkrevde analyseprogram, og tilbyr rådgivning innenfor sirkulær økonomi, bærekraftig utvikling, deponi, avfallsplanlegging og avfallsløsninger. Våre eksperter hjelper også bedriften din med igangsettingstillatelser og rapporteringer i henhold til relevante myndighetskrav.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel: 22 51 80 00
Fax 22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider