Strategi

Kontakt

Joakim Olsson

Manager
T: +47 911 85 622
Strategi handler om å ta beslutninger. De riktige beslutningene. De vanskelige beslutningene. Basert på grunnleggende fakta og dialoger med ledere assisterer vi organisasjoner og bedrifter med å ta de riktige beslutningene.

I dag tas mange strategiske beslutninger på for tynt grunnlag. Basert på spesifiserte behov skreddersyr vi den strategiske retningen. Vi bruker verifiserte metoder for å utvikle presise og bærekraftige anbefalinger. Vi har et bredt metoderepertoar som strekker seg fra klassiske forretningskonsepter og budsjettanalyser til komplekse databaserte "make-or-buy" og Activity-Based-Costing analyser.

Vi har spesialisert oss på å gi ledere et best mulig utgangspunkt. Gjøre dem i stand til å vurdere muligheter og løsninger. Til å ta kvalifiserte beslutninger.

Innenfor strategi har vi spesialisert oss på følgende:

  • Visjon, misjon og verdier
  • Gruppe- og forretningsstrategi
  • Vekststrategi Markedsstrategi
  • Implementeringsstøtte
  • Dybdeanalyser og dyp sektorkunnskap

Mange års erfaring har lært oss å basere strategisk arbeid på dialog, tillit og profesjonell kompetanse. Vi har derfor utviklet en prosedyre der grunnlinjen er en dybdeanalyse av organisasjonens spesifikke forretningsforhold, for deretter å kombinere dette med dyp sektorkunnskap. Det gjør det mulig å teste og simulere effekten av ulike strategiske løsninger.

Ved hjelp av ulike involverende prosessverktøy jobber vi tett sammen med ledelse og medarbeidere for å forankre og sikre enighet rundt endelig strategi og plan for implementering.

Strategi som praksis

Som regel innebærer strategiimplementering nye måter å tenke og jobbe på. Vi yter implementerings- og prosesstøtte. Alt med et solid og empirisk utgangspunkt. For når alt kommer til alt handler strategi først og fremst om konkret handling.

For at en ny strategi skal resultere i endring, er det en forutsetning at ansatte kan relatere seg meningsfullt til de strategiske målene i selskapets daglige drift. Vårt brede kompetanseområde gjør oss i stand til å møte kunder med behov som f.eks. forklarings- og engasjementsprosesser, kick-off seminarer eller kommunikasjonsstøtte for linjeledere.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no