Prosjekt- og programledelse

Kontakt

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956
Only 20% of change projects are truly successful. By managing large programmes successfully we help customers realise the benefits of strategic change.

Når offentlige finansieringsordninger er presset og konkurransen mellom bedriftene er stor, er det viktig å se resultater av investering i endringer. Dette er sjelden den faktiske situasjonen. 4 av 10 større endringsprosjekter eller programmer er bortkastede penger. Vi hjelper våre kunder med å sette opp midlertidige organisasjoner for å planlegge, administrere og lede strategiske endringer.

Innenfor prosjekt- og programledelse leverer vi tjenester som:

  • Gevinstrealisering
  • Utforming og etablering av prosjekt- og programorganisasjoner
  • Retningslinjer og styringsstrukturer i prosjekter
  • Implementering av verktøy, f.eks. "risk management" og "Decision Gates"
  • Helsekontroll og revisjon av pågående programmer
  • Interim prosjektledelse eller prosjektadministratorstøtte
  • Opplæring og workshops

Fra kompleks til operasjonell

Noen konsulentfirmaer forteller kundene sine at det komplekse kan gjøres enkelt. Vi i Rambøll Management Consulting mener det er en årsak til at disse forholdene er komplekse, og tar dette som utgangspunkt. Men med en kompetent prosjekt- og programledelse leverer vi tydelige og klargjørende operasjonelle planer til våre kunder. På denne måten får du en enkel tilgang til hvem som gjør hva, med hvilket resultat og hvordan dette resultatet bidrar til prosjektet og programmets overordnede mål.

Først ute med gevinstrealisering

Gevinstrealisering er en grunnstein i vår metode. Gevinstrealisering har blitt utviklet i Storbritannia gjennom 15 år. Vi er stolte over å være den første nordiske bedriften som tar i bruk metoden, og introduserer fordelsrealisering til våre kunder i resten av Europa. Vårt fortrinn er fremdeles vår evne til å kombinere metoder som PRINCE2 og MPS med et sterkt fokus på prosjektledelse i en organisasjonsmessig sammenheng. Det forutsetter dyptgående kunnskap om menneske- og gruppedynamikk, kommunikasjon og ledelse.

Relaterte tjenester

Mer info

Kontinuerlig fokus på gevinst

Slik kan du øke IT-prosjektets effekt

Last ned artikkelen

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no