Prosessoptimering og lean

Kontakt

Joakim Olsson

Manager
T: +47 911 85 622
I en tid med høye kundeforventninger og økte krav til effektivitet, er det avgjørende å bruke ressursene slik at de maksimerer kundens utbytte. Vi hjelper organisasjonene med å optimere produktiviteten og til å holde seg kontinuerlig oppdatert med omgivelser som stadig er i endring.
Dagens konkurranselandskap karakteriseres av færre ressurser og høyere krav til både private og offentlige organisasjoner. Organisasjonene er avhengige av å finne nye og innovative måter å møte kravene på. Det gjør lean og prosessoptimering like relevante i dag som for 20 år siden. Vi bistår våre kunder med å implementere lean tenking. Det innebærer en endring i ledelsesfokuset. Endring fra optimering av separate organisasjonsenheter og vertikale avdelinger, til en optimering av produkt- og tjenesteflyten gjennom hele verdikjeden.

Innenfor prosessoptimering og lean er vårt hovedfokus:

  • Å identifisere kundeverdi og verdiøkende tjenester
  • Overordnet prosessdesign
  • Identifisering av KPI-er og kvalitetsmål
  • Utrulling av virksomhetsslanking og implementeringsstøtte
  • Tilretteleggelse av et fundament for videre forbedring
  • Kunnskapsformidling i workshops og i arbeidssituasjonene
  • Kortsiktig optimering gjennom analyse og kartlegging av innsparingsmuligheter

Maksimering av produksjon og kvalitet

Lean og prosessoptimeringens overordnede mål er å forbedre kundeverdien ved mindre ressursbruk. Dette kan omsettes i rene besparelser eller en maksimering av produksjonen og kvaliteten. Vi har for eksempel bistått kunder med å halvere behandlingstiden og redusere tidsbruk på spesifikke saker med 33 %. Vi kan også bistå med kartlegging av potensielle innsparinger i tilfeller der tiden er for knapp til en kontinuerlig forbedring.

En del av et mangfoldig og globalt team

Våre erfaringer stammer fra samarbeid med høyt utviklede organisasjoner i både privat og offentlig sektor. Vi drar stor nytte av å være en del av Rambøll-gruppen og dens tekniske ekspertise. Slik kan vi effektivt følge opp store prosjekter og leveringer, blant annet innen samferdsel og infrastruktur.

Relaterte tjenester

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no