Fusjonering og oppkjøp

Kontakt

Morten Skodbo

Direktør
T: +47 489 97 956
I dagens konkurranselandskap er fusjonering og oppkjøp (M&A) en drivkraft bedrifter må forholde seg til, uansett om selskaper ønsker storskalaøkonomier, ny teknologi eller bare prøver å holde konkurrentene på avstand. Vi bistår bedrifter med due diligence og tilbyr støtte etter at fusjonen er gjennomført.
En lang og skjør prosess som en fusjon ofte er, avsluttes tradisjonelt med et håndtrykk og et bilde. Men håndtrykket er bare det første steget i en prosess mot en vellykket fusjon eller oppkjøp (M&A). Alt for ofte stivner de brede smilene på bildet når det viser seg at synergiene og framtidsvisjonene ikke har vært tydelig definert og omsatt.

Vi bistår alle typer bedrifter i de fleste markeder med å komme seg videre fra måldefinisjon teknisk og kommersiell due diligence og med ledelsesstøtte, implementeringsstøtte og rådgiving de første 100 dagene.

I forbindelse med fusjoner og oppkjøp leverer vi tjenester som:

  • Identifisering av mål for oppkjøp
  • Markedsvurderinger
  • Identifisering av drivkreftene bak oppkjøpet
  • Høy-nivåanalyse av konkrete synergier
  • Teknisk, kommersiell og kulturell due diligence
  • Forhandlingsstøtte
  • Integrasjonsplanlegging og framtidsvisjoner
  • Første 100 dager: kultur, involvering av interessenter, lederstøtte og identifisering av suksessfaktorer 

ROI på 30

Vi har ekspertise på området ut fra vårt arbeid i forskjellige nisjeprosjekter i bedrifter som spesialiserer seg på teknologi og infrastruktur. Vi har for eksempel bistått et stort telecomselskap med due diligence, og slik fått tilgang til det svenske kringkastingsmarkedet på vegne av en utenlandsk investor. På det økonomiske plan har vår forhandlingsstøtte senket prisen på et ønsket oppkjøp med 25 %, tilsvarende en avkastning på konsulentinvesteringen med en faktor på 30.

Fusjon og oppkjøp har mange aspekter, vi håndterer dem alle

Som en integrert del av Rambøll kan kundene våre nyte godt av en bred tilgang på rådgiving på tvers av våre forretningsområder. Vi leverer både teknisk og kommersiell due diligence i én prosess.

I flere bransjer er det nøkkelpersonale som nettopp utgjør bedriftens fortrinn. Vi har i tillegg sterke fagmiljøer som bistår i å håndtere de myke sidene av et oppkjøp eller fusjon. Hvis ikke det håndteres godt, forsvinner verdien av oppkjøpet eller fusjonen raskt.

Relaterte tjenester

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no