Strategi & scenarioutvikling

Organisasjoner skal både forstå den verden de lever i og tenke fremover, de skal utvikle ambisiøse vekststrategier og ta hensyn til raskt endrede kundebehov. Samtidig må de håndtere organisasjonen, strømlinjeformede prosesser og optimalisere lønnsomheten. Rambøll fungerer som en betrodd partner på alle disse områdene og vi leverer gode løsninger for våre kunder.

Kontakt

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

Thomas Kræmer Schmidt

Senior Director
T: +45 5161 7834
: +45 5161 7834

I en stadig mer kompleks og omskiftelig verden, strever mange virksomheter med å forestille seg hvordan fremtiden kan komme til å se ut og hva det kan bety. Gjennom scenarioutvikling bistår vi virksomheter i å skape fremtidsbilder som grunnlag for ulike valg.

Det menneskelige aspektet

I dag baseres alt for mange strategiske beslutninger på et alt for tynt grunnlag. Våre tjenester innen strategi og drift har derfor et empirisk utgangspunkt. Vi legger imidlertid like mye vekt på det menneskelige aspektet. Strategi, bedriftssammenslåinger og store endringsprogrammer er dømt til å feile dersom de mangler dypere forståelse av menneskene i organisasjonen og gruppedynamikken.

Del av et mangfoldig og globalt team

Vår erfaring stammer fra arbeid med svært komplekse organisasjoner i privat og offentlig sektor. Som del av Rambøll-gruppen drar vi nytte av teknisk ekspertise som gir detaljert innsikt i sektorer som infrastruktur og olje & gass.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites